Virksomhedssamarbejde

Virksomhedssamarbejde

TIL VIRKSOMHEDER DER VIL HOLDE ARRANGEMENTER MED DSAU

Vi modtager som forening rigtige mange henvendelser og vi lægger rigtig meget arbejde i at formidle og organisere vores arrangementer. Derfor har vi i foreningen fastlagt at enhver organisation (non-profit undtaget) som ønsker at afholde et arrangement i sammenarbejde med DSAU skal donere 750 kr. til foreningen. Donation vil udelukkende blive brugt til sociale arrangementer for enten bestyrelsen eller foreningens medlemmer. Pengene skal senest 14 dage inden arragementets start overføres til foreningens konto med registrerings/konto-nummer 5075 – 0001233839. Husk at anføre virksomheden navn ved overførslen.

KVALITETSKRAV TIL OPSLAG AF STUDIEJOBS OG LIGNENDE

DSAU modtager utrolig mange henvendelser fra virksomheder og lignende organisationer som ønsker at formidle studiejobs og praktikpladser til de studerende på Institut for Datalogi. Derfor har vi, af hensyn til vores medlemmer valgt, at stille visse krav til kvaliteten af de jobopslag, som vi sender ud til de studerende. Alle jobopslag skal:

  • Være studierelevante.
  • Indeholde informationer om lønforhold.
  • Angive hvor mange timer om ugen den studerende forventes at arbejde.
  • Indeholde en jobbeskrivelse med angivelse af overordnede opgaver.